Aneo søker Hydrolog/Meteorolog fornybare ressurser


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 02.12.2022.

Stillingstittel

Hydrolog/Meteorolog


Om stillingen

Vi har nå en spennende stilling ledig, som hydrolog/meteorolog fornybare ressurser.

Aneo leter etter deg som ønsker å bidra til at fornybare ressurser brukes på best mulig måte for å produsere kraft. Aneos produksjonsportefølje består i dag av omtrent lik andel vannkraft og vindkraft, og det er forventet en betydelig vekst innenfor både vind og sol de neste årene. I stillingen som meteorolog hos oss vil du få brukt din kompetanse på tvers av fornybare ressurser, og over et bredt geografisk område i Norden, med ulike meteorologiske karakteristikker.

Gode prognoser og oversikt over ressurstilgang bidrar til at kraftproduksjonen kan driftes på en effektiv, robust og smidig måte. Her blir du en del av et engasjert og tverrfaglig team. Vi anvender og videreutvikler både interne og eksterne modeller og prognoseverktøy, for operativ drift av fornybar kraftproduksjon. Du vil delta og bidra til å nå felles mål i tverrfaglige prosjekter, slik at verktøy som brukes i prognosering, produksjonsplanlegging og handel av kraft er best mulig tilpasset fremtidens fornybare energisystem.

For å trives og lykkes i denne stillingen er det helt nødvendig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Vi trenger en lagspiller som finner løsninger, og som liker å bruke sin gjennomføringskraft til å ta gode beslutninger - også i perioder med usikkerhet og tidspress. Din evne til å jobbe på tvers av fagområder, og ditt overblikk, vil bli viktig for oss på veien videre.

Dine viktigste oppgaver som hydrolog/meteorolog hos oss:

 • Fremskaffe oversikt og prognoser for ressurstilgang til Aneos fornybare kraftproduksjonsportefølje (vann, vind og sol), og dermed bidra til at ressursene brukes på best mulig måte
 • For vannkraft innebærer dette prognoser av nedbør, tilsig og snø, oversikt over vannstand og vannføring i vassdragene, samt andre oppgaver knyttet til operativ hydrologi for produksjonsplanlegging
 • For vind og sol innebærer dette prognoser av ressurstilgang ved bruk av både eksternt og internt utviklede verktøy, samt operativ bruk av disse til produksjonsplanlegging og ubalansehåndtering
 • Utarbeide måltall, statistikker og rapporter som kan brukes som beslutningsgrunnlag for oppgraderinger, utvidelser eller nye prosjekt, samt kvalitetssikring av interne prosesser
 • Holde deg oppdatert på fagfeltet og bidra til strategisk videreutvikling av verktøy og prosesser på tvers av produksjonsporteføljen

Vi ønsker oss en som har:

 • Universitetsutdanning på masternivå innen meteorologi, hydrologi eller tilgrensende fagfelt
 • God kompetanse i bruk av IKT-verktøy for modellering og prognosering av vær og ressurstilgang for fornybare kilder som vind, vann og sol
 • Erfaring fra programmering er en fordel, gjerne Python
 • Erfaring fra kraftbransjen eller fornybarnæring er en fordel, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke
 • Du har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk

Annen relevant informasjon om oss: 

Vi tilbyr en av Norges beste pensjons- og forsikringsordninger som inkluderer helseforsikring og uføreforsikring, og vi har fleksibel arbeidstid med frihet under ansvar. 

For 8.år på rad er vi Great Place to Work sertifisert. Våre ansatte synes Aneo er et flott sted å arbeide, og det er vi stolte av!  

I forkant av ansettelse vil det kunne bli foretatt en bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Bakgrunnssjekken er tilpasset stillingens karakter og gjennomføres etter samtykke fra aktuelle søkere. Nærmere informasjon vil bli gitt undervegs i rekrutteringsprosessen. 


Om arbeidsgiveren

Fornybar energi har aldri vært viktigere, og det grønne skiftet krever gjennomføringskraft!

TrønderEnergi og HitecVision går sammen om å bygge et nytt, nordisk fornybarkonsern med hovedkontor i Trondheim, og med aktivitet i hele Norden. Det nye fornybarkonsernet, Aneo, skal bygge kompetanse i store deler av Trøndelag, Oslo, Bergen, Stavanger, Gjøvik og i Sverige. Vi tror på kraften i mennesker som jobber sammen, og sammen skal vi bruke våre krefter til å sette fart på mer fornybar energi, elektrifisering og effektivisering.

Et konsern i vekst har bruk for kloke og fremtidsorienterte hoder, som kan bygge og dele kunnskap, bygge opp under våre verdier, og skape muligheter og engasjement i sine fagfelt. Vi kan tilby en arbeidsgiver som fremmer samarbeid og fagutvikling. Her vil du møte dyktige kollegaer som brenner for sine fag, og som har det gøy på jobben. De mange fagområdene og prosjektene vi arbeider med gir oss et stort faglig mangfold, og du vil alltid ha en god diskusjonspartner, en erfaren mentor, en vennlig kollega, eller en entusiastisk leder å dele hverdagen med. Sammen har vi kraft til endring!


Arbeidssted

Trondheim


Stillingstype

Fast.


Kontaktinfo

Ellen Krohn Aasgård

Avdelingsleder

 93406340


Søk på stillingen

Klikk her for søke på stillingen.


 

BESTILL STILLINGSANNONSE NÅ!

Europower har mer enn 4.500 digitale abonnenter som betaler for å holde seg oppdatert om det som skjer i energibransjen.

Denne målgruppen treffer du ved å annonsere ledige stillinger på Europower.no.

Stillingsannonse - Basic

Pris per stilling

9.500,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook

Stillingsannonse - Premium

Pris per stilling

29.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook
 • 1 uke med bannerannonse skyskraper på Europower.no (desktop). Størrelse 300x600 piksler. Vises på minimum 1/5 av alle redaksjonelle saker.

Vi tar forbehold om at det i perioder ikke er ledig annonseplass for skyskraper.

Stillingsannonse - Årsavtale

15 stillinger i løpet av 12 måneder

117.500,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook

 

Lydannonse - PODCAST

Pris per episode

20.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Lydannonse med varighet opp til 25 sekunder i starten og slutten av en episode i podcastserien TEKNOLOGIOPTIMISTENE.no.

Videoannonse i strømmarkedet på 3 minutter

Pris per episode

20.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Videoannonse på opp til 25 sekunder i starten og slutten av en sending i serien Strømmarkedet på 3 minutter. 
 • Pris inkluderer ikke produksjon av videoannonse.
 

3 min read

Hvordan holde på talentene?

Jeg får jevnlig spørsmål fra ledere, HR-medarbeidere, journalister og andre om hva man kan gjøre for å utvikle og holde...

2 min read

Analyse eller handling?

Det er et stort dilemma at det i kunnskapssamfunnet er overflod av nettopp kunnskap, som kan gjøre oss handlingslammet....

2 min read

5 råd fra erfarne til yngre ledere

Etter å ha jobbet tett på ledere og ledergrupper i mange år, er det interessant å legge merke til et mulig mønster i...

1 min read

Hva vil du jeg skal bidra med på dette møtet?

Flere undersøkelser viser at inntil halvparten av alle møter på jobben oppleves som lite effektive eller unødvendige....

2 min read

40 sommerjobber i Lundin Energy Norway

Er du student som skal bli ingeniør, geolog, økonom eller kanskje noe innen IT eller logistikk? Vi har opp mot 40...

4 min read

De kulturintelligente bedriftene vil overleve

Skrevet av: Tone S. Ringstad, Founder and CEO, CULTURE INTELLIGENCE

Vi er i en brutal dagen derpå, verden har vært...

14 min read

– Vi forventer stort behov for arbeidskraft innenfor dette fagfeltet

I en artikkelserie skal ENERGIAKADEMIET bli bedre kjent med studenter og nyutdannede som ønsker å delta på den store...

2 min read

Norge trenger flere fagarbeidere og ikke bare mastere

Det er et stort behov for fagarbeidere innen ISO-fagene, og vi har derfor tatt turen for å bli bedre kjent med elever...

Slik lager vi bensin