Clemens Kraft AS søker Asset Manager/Project developer


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 25.09.2022.

Stillingstittel

Asset Manager/Project developer


Om stillingen

Clemens Kraft Group (Clemens Kraft) er en fullintegrert spesialist i grønn fornybar vannproduksjon og er et av Norges ledende selskap innen utvikling, bygging og drift av småkraftanlegg. Gruppen opererer 51 kraftverk over hele Norge hvor ytterligere ett kraftverk kommer i produksjon i løpet av 2022. Normal årlig produksjon for porteføljen er i størrelsesorden 700 GWh.

Vi jobber for ren kraftproduksjon som ivaretar miljø og lokale interesser i et langsiktig perspektiv.

Vi tilbyr

Vi søker nå etter en dedikert Asset manager/Project developer med et sterkt ønske om å bidra til ren fornybar vannkraft og være delaktig i den pågående energi transformasjonen.

Asset manager/Project developer vil bidra til daglig oppfølging og administrasjon av selskapsporteføljen hvor kraftverkene er etablert i egne selskaper, samt å ha et daglig oppfølgingsansvar for falleieavtaler og grunnleieavtaler med grunneiere. Clemens Kraft har avtaler med mer enn 500 grunneiere og medaksjonærer, og Asset manager/Project developer vil koordinere aktiviteter mot fallretts- og grunneiere. I tillegg til kraftverk i drift, utvikler Clemens Kraft nye prosjekter og Asset manager/Project developer vil delta i utviklingen av og forhandle frem nye falleieavtaler i samarbeid med øvrige bidragsytere i selskapet

Utviklingen og vedlikehold av selskapets verdsettelsesmodeller for å optimalisere selskapets portefølje er en viktig del av oppgaven for Asset manager/Project developer.  

Din rolle

 • Vedlikeholde, utvikle og reforhandle falleie- og leasing avtaler samt administrere de enkelte selskapene hvor kraftverkene er registrert
 • Supportere investerings- og salgs prosesser
 • Utvikle og vedlikeholde verdsettelsesmodeller for de respektive kraftverkene samt prosjekt I utviklingsporteføljen
 • Utvikle prosjektporteføljen kommersielt gjennom ulike faser fra falleie, konsesjon og forberede for utbyggingsbeslutninger
 • Bygge og vedlikeholde rammeverk for data, samt ha ansvar for all relevant informasjon i CRM-systemet SuperOffice

 Dine kvalifikasjoner

 • Jordskiftekandidat, Master i Business administration eller tilsvarende
 • Erfaring fra finansiell analyse og verdsettelse - og utarbeidelse av beslutningsdokumentasjon
 • Erfaring fra corporate governance, selskapsstruktur og administrativ rapportering
 • Kunnskap og forståelse for regulatoriske forhold som gjelder eiendommer, fallrettigheter og tilsvarende
 • Personlige egenskaper som relasjonsbygger, strukturert og med god gjennomføringsevne
 • Beherske MS Office – og spesielt Excel modellering
 • Minimum 5 års erfaring, bransjeerfaring vil være en fordel
 • Flytende engelsk og norsk


Om arbeidsgiveren

Clemens Kraft har eiere med solid balanse og har sitt opphav i dype, norske røtter. Vår majoritetseier er Opplysningsvesenets fond (OVF) med 50,1 % aksjeinnehav i Clemens Kraft. Opplysningsvesenets fond er underlagt Barne- og familiedepartementet, og virksomheten er hjemlet i Grunnlovens §116. Opplysningsvesenets fond ble opprettet i 1821 og forvalter verdier som historisk har vært knyttet til presteembetet i Norge, som har forvaltet store skogs- og jordeiendommer.

De øvrige 49,9 % av aksjekapitalen eies av CPV/CAP Pensjonskasse Coop (CPV). CPV ble grunnlagt i 1909 og er pensjonsfondet til den sveitsiske Coop-gruppen. De forvalter om lag 11,8 milliarder Euro. CPV har betydelige investeringer i fornybar energi innen sol- og vindkraft, og Clemens Kraft er deres første vannkraftinvestering.


Arbeidssted

Oslo


Stillingstype

Fast.


Kontaktinfo

Head of Asset management/Commercial 

CFO Unni Hongseth 

unni.hongseth@clemenskraft.no


Søk på stillingen

Klikk her for søke på stillingen.


 

BESTILL STILLINGSANNONSE NÅ!

Europower har mer enn 3.900 digitale abonnenter som betaler for å holde seg oppdatert om det som skjer i energibransjen.

Denne målgruppen treffer du ved å annonsere ledige stillinger på Europower.no.

Stillingsannonse - Basic

Pris per stilling

9.500,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook

Stillingsannonse - Premium

Pris per stilling

29.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook
 • 1 uke med bannerannonse skyskraper på Europower.no (desktop). Størrelse 300x600 piksler. Vises på minimum 1/5 av alle redaksjonelle saker.

Vi tar forbehold om at det i perioder ikke er ledig annonseplass for skyskraper.

Stillingsannonse - Årsavtale

15 stillinger i løpet av 12 måneder

117.500,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook

 

Lydannonse - PODCAST

Pris per episode

20.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Lydannonse med varighet opp til 25 sekunder i starten og slutten av en episode i podcastserien TEKNOLOGIOPTIMISTENE.no.

Videoannonse i strømmarkedet på 3 minutter

Pris per episode

20.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Videoannonse på opp til 25 sekunder i starten og slutten av en sending i serien Strømmarkedet på 3 minutter. 
 • Pris inkluderer ikke produksjon av videoannonse.
 

3 min read

Hvordan holde på talentene?

Jeg får jevnlig spørsmål fra ledere, HR-medarbeidere, journalister og andre om hva man kan gjøre for å utvikle og holde...

2 min read

Analyse eller handling?

Det er et stort dilemma at det i kunnskapssamfunnet er overflod av nettopp kunnskap, som kan gjøre oss handlingslammet....

2 min read

5 råd fra erfarne til yngre ledere

Etter å ha jobbet tett på ledere og ledergrupper i mange år, er det interessant å legge merke til et mulig mønster i...

1 min read

Hva vil du jeg skal bidra med på dette møtet?

Flere undersøkelser viser at inntil halvparten av alle møter på jobben oppleves som lite effektive eller unødvendige....

2 min read

40 sommerjobber i Lundin Energy Norway

Er du student som skal bli ingeniør, geolog, økonom eller kanskje noe innen IT eller logistikk? Vi har opp mot 40...

4 min read

De kulturintelligente bedriftene vil overleve

Skrevet av: Tone S. Ringstad, Founder and CEO, CULTURE INTELLIGENCE

Vi er i en brutal dagen derpå, verden har vært...

14 min read

– Vi forventer stort behov for arbeidskraft innenfor dette fagfeltet

I en artikkelserie skal ENERGIAKADEMIET bli bedre kjent med studenter og nyutdannede som ønsker å delta på den store...

2 min read

Norge trenger flere fagarbeidere og ikke bare mastere

Det er et stort behov for fagarbeidere innen ISO-fagene, og vi har derfor tatt turen for å bli bedre kjent med elever...

Slik lager vi bensin