Eviny Solutions søker Divisjonsleder Prosjekt


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 30.01.2023.

Stillingstittel

Divisjonsleder Prosjekt


Om stillingen

Ønsker du en sentral lederrolle i den videre utviklingen av et selskap i vekst? 

Eviny Solutions har store ambisjoner om videre vekst og utvikling for sin prosjektforretning, og divisjonslederen får et helhetlig ansvar for dette. Stillingen vil ha et betydelig operasjonelt ansvar og i tillegg være en viktig bidragsyter i selskapets strategiarbeid og en nær støttespiller for administrerende direktør. Selskapet retter seg mot et marked med betydelige vekstmuligheter der samfunnet skal elektrifiseres i et økt tempo. I rollen som leder for divisjon Prosjekt, og som en del av ledergruppen, blir stillingen sentral i den videre utviklingen av selskapet.

Ansvar og oppgaver
Som Divisjonsleder Prosjekt får du fullt ansvar for prosjektforretningen i Eviny Solutions. Gjennom rollen som prosjekteier er du ansvarlig for prosjektporteføljen, og du har i tillegg et overordnet ansvar for kunder, salg av nye prosjekter, tilbud og kontraktsinngåelse. Alt med støtte fra funksjoner i egen enhet og andre deler av selskapet. Divisjonen består av høyt kompetente medarbeidere innen prosjektledelse, prosjekteringsledelse, prosjektering, ingeniørtjenester, anleggsledelse og montasje. Senior prosjektledere og  avdelingsledere for prosjektering og montasje vil rapportere direkte til deg. 

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være:

 • Resultatansvar for prosjektporteføljen i sin helhet
 • Ansvar for prosjekteierstyring/porteføljestyring
 • Ansvar for ordreinngang, tilbudsgodkjenning og kontraktsinngåelse
 • Overordnet ansvar for personell, rekruttering og kompetanseutvikling i divisjonen
 • Eier av prosjektprosessen i selskapet og ansvarlig for utvikling av denne
 • Ansvar for HMS og bærekraft i prosjektene
 • Lede og utvikle divisjonen i tråd med selskapets strategi og ambisjoner

Erfaring og kvalifikasjoner
Vi ønsker oss søkere med høyere teknisk og/eller merkantil utdanning, men aller viktigst er relevant erfaring og personlige egenskaper. 

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner:

 • Minst 10-12 års relevant erfaring fra prosjektvirksomheter med større, komplekse prosjekter,  gjerne innen områder som infrastruktur, samferdsel, bygg og anlegg industri eller olje og gass
 • God kjennskap til kontraktsmodeller, samt alle elementer av prosjektstyring og prosjektledelse
 • Utpreget kommersiell natur og god forretningsforståelse
 • Erfaring med forhandlinger i alle faser av et prosjekt
 • God forståelse for HMS og erfaring med å ha ansvar
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, på norsk og engelsk
 • Evne til å bygge team og å få til godt samarbeid på tvers av team og selskaper

Personlige egenskaper 
Du jobber systematisk og målrettet for å levere gode resultater, og stiller høye krav til deg selv og andre. For å lykkes i rollen må du framstå som en trygg og tydelig leder, som har evne til å skape tillit både i eget team og hos kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Du må trives med å ha mange baller i luften og er utpreget løsnings- og handlingsorientert.  Ønsket kandidat evner å levere på resultatmålene for prosjektene og samtidig ivareta kunders og partneres mål og strategi. Videre ønsker vi oss en lagspiller som kan arbeide selvstendig, men som motiveres av å lykkes sammen med andre og gjennom teamet.  Integritet og gode samarbeidsevner er en forutsetning, og du trives godt i samarbeidet med andre fag og funksjoner. 

Vi tilbyr
Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling med varierte oppgaver i et solid selskap med sterke fagmiljøer. Det er gode utviklings- og karrieremuligheter i et profesjonelt og kollegialt miljø. Selskapet har svært gode personal- og velferdsordninger. Lønn etter avtale.
Arbeidssted er selskapets kontorer i Fyllingsdalen.


Om arbeidsgiveren

Ingeniør og entreprenørselskapet Eviny Solutions er en del av fornybarkonsernet Eviny med hovedkontor i Bergen. Eviny Solutions er systemintegratoren og totalleverandøren innen elektrisk og digital infrastruktur. Selskapet holder til på 6 lokasjoner fra Bergen til Ålesund, men leverer tjenester over hele landet. Kundene er private og offentlige selskaper innen energiproduksjon, strømnett, elektrifisering, industri, telekom og samferdsel. Vi har høy kompetanse på rådgiving, prosjektering, prosjektledelse, bygging, montasje, dokumentasjon, drift, vakt, service og beredskap. Vi leverer totalentrepriser, delentrepriser og DVB- og serviceavtaler til energiselskap, netteiere, eiendomsutviklere, kommuner, industri og samferdsel. Det er tett kontakt i våre prosjekter mellom ledelse, planleggere og utførende ressurser som sikrer at HMS og gjennomføring blir godt ivaretatt.

Overgangen til nullutslippssamfunnet gjør at det forventes betydelig vekst i de markedene selskapet retter seg mot. Eviny Solutions er med sin kompetanse godt posisjonert for dette, og har ambisjoner om økte markedsandeler.


Arbeidssted

Fyllingsdalen, Bergen


Stillingstype

Fast.


Kontaktinfo

Kontakt MU ved Ole Petter Bratteberg tlf.  975 59 036, eller Gro Reinertsen tlf. 975 59 058 for ytterligere informasjon om stillingen. Meld din interesse ved å laste opp CV og søknad innen 30.01.2023

Alle henvendelser til MU vil bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.


Søk på stillingen

Klikk her for søke på stillingen.


 

BESTILL STILLINGSANNONSE NÅ!

Europower har mer enn 4.500 digitale abonnenter som betaler for å holde seg oppdatert om det som skjer i energibransjen.

Denne målgruppen treffer du ved å annonsere ledige stillinger på Europower.no.

Stillingsannonse - Basic

Pris per stilling

9.500,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook

Stillingsannonse - Premium

Pris per stilling

29.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook
 • 1 uke med bannerannonse skyskraper på Europower.no (desktop). Størrelse 300x600 piksler. Vises på minimum 1/5 av alle redaksjonelle saker.

Vi tar forbehold om at det i perioder ikke er ledig annonseplass for skyskraper.

Stillingsannonse - Årsavtale

15 stillinger i løpet av 12 måneder

117.500,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook

 

Lydannonse - PODCAST

Pris per episode

20.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Lydannonse med varighet opp til 25 sekunder i starten og slutten av en episode i podcastserien TEKNOLOGIOPTIMISTENE.no.

Videoannonse i strømmarkedet på 3 minutter

Pris per episode

20.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Videoannonse på opp til 25 sekunder i starten og slutten av en sending i serien Strømmarkedet på 3 minutter. 
 • Pris inkluderer ikke produksjon av videoannonse.
 

3 min read

Hvordan holde på talentene?

Jeg får jevnlig spørsmål fra ledere, HR-medarbeidere, journalister og andre om hva man kan gjøre for å utvikle og holde...

2 min read

Analyse eller handling?

Det er et stort dilemma at det i kunnskapssamfunnet er overflod av nettopp kunnskap, som kan gjøre oss handlingslammet....

2 min read

5 råd fra erfarne til yngre ledere

Etter å ha jobbet tett på ledere og ledergrupper i mange år, er det interessant å legge merke til et mulig mønster i...

1 min read

Hva vil du jeg skal bidra med på dette møtet?

Flere undersøkelser viser at inntil halvparten av alle møter på jobben oppleves som lite effektive eller unødvendige....

2 min read

40 sommerjobber i Lundin Energy Norway

Er du student som skal bli ingeniør, geolog, økonom eller kanskje noe innen IT eller logistikk? Vi har opp mot 40...

4 min read

De kulturintelligente bedriftene vil overleve

Skrevet av: Tone S. Ringstad, Founder and CEO, CULTURE INTELLIGENCE

Vi er i en brutal dagen derpå, verden har vært...

14 min read

– Vi forventer stort behov for arbeidskraft innenfor dette fagfeltet

I en artikkelserie skal ENERGIAKADEMIET bli bedre kjent med studenter og nyutdannede som ønsker å delta på den store...

2 min read

Norge trenger flere fagarbeidere og ikke bare mastere

Det er et stort behov for fagarbeidere innen ISO-fagene, og vi har derfor tatt turen for å bli bedre kjent med elever...

Slik lager vi bensin