Eviny Solutions søker Senior prosjektleder


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 30.01.2023.

Stillingstittel

Senior prosjektleder


Om stillingen

Har du lang erfaring og høy kompetanse innen prosjektledelse fra leveranseprosjekter/entreprise?

Divisjon Prosjekt er et eget forretningsområde i Eviny Solution og har ansvar for gjennomføring av selskapets største og mest krevende prosjekter. Prosjektene dekker ulike felt innenfor den videre elektrifiseringen av Norge. Vi bidrar i alle prosjektets faser fra forstudie til gjennomføring. For å utvikle og styrke divisjonens kapasitet, søker vi en erfaren prosjektleder med solid bakgrunn fra ledelse av større prosjekter, gjerne innen områder som infrastruktur, samferdsel, bygg og anlegg industri eller olje og gass. 

Ansvar og oppgaver
I stillingen som Senior prosjektleder vil du lede ulike prosjektteam sammensatt av kompetente interne ressurser i alle faser av prosjektene, og du vil ha et overordnet ansvar for prosjektets resultater. 

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være:

 • Ledelse av større/komplekse prosjekter
 • Totalt resultatansvar for prosjektene du leder, herunder HMS, økonomi, kvalitet, framdrift, kundeforhold
 • Rapportering til prosjekteier og til kunde
 • Oppfølging av underentreprenører, leverandører og andre eksterne leveranser.
 • Bidrag i tilbudsarbeid og kontraktsinngåelse
 • Bidra til selskapets utviklings- og forbedringsarbeid
 • Oppfølging av kunder både i og utenfor prosjektet

Erfaring og kvalifikasjoner
Vi søker etter kandidater med lang erfaring og dokumenterte resultater fra ledelse  av større prosjekter,  gjerne fra leverandørsiden. Du har erfaring med ulike kontraktsmodeller, blant disse helst også standard NS-kontrakter. Bakgrunn fra ulike deler av leverandørindustrien er relevant, og erfaring fra forhandlinger vil være en stor fordel. Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig , og sterkt fokus på HMS er forutsetninger for å lykkes.
Det er ønskelig med høyere utdanning, men mye relevant erfaring kan kompensere for manglende studier.

Personlige egenskaper 
Vi ser etter en tydelig leder med sterk mål- og resultatorientering, som er tydelig og samtidig evner å motivere og lede teamet til å prestere. Dine relasjonsferdigheter gjør at du oppnår gode resultater i forhandlinger, samtidig som du klarer å bygge tillit og et godt samarbeidsklima med kunder, leverandører og andre interessenter. I tillegg til lang og relevant erfaring har du også god kjennskap til nødvendig teori rundt prosjektledelse.  

Eviny Solutions er et solid selskap i vekst med sterke fagmiljøer og gode utviklings- og karrieremuligheter. Vi tilbyr interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med gode personal- og velferdsordninger. Du får en nøkkelrolle i et selskap som bygger og drifte viktig infrastruktur for landet vårt, og som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.


Om arbeidsgiveren

Ingeniør og entreprenørselskapet Eviny Solutions er en del av fornybarkonsernet Eviny med hovedkontor i Bergen. Eviny Solutions er systemintegratoren og totalleverandøren innen elektrisk og digital infrastruktur. Selskapet holder til på 6 lokasjoner fra Bergen til Ålesund, men leverer tjenester over hele landet. Kundene er private og offentlige selskaper innen energiproduksjon, strømnett, elektrifisering, industri, telekom og samferdsel. Vi har høy kompetanse på rådgiving, prosjektering, prosjektledelse, bygging, montasje, dokumentasjon, drift, vakt, service og beredskap. Vi leverer totalentrepriser, delentrepriser og DVB- og serviceavtaler til energiselskap, netteiere, eiendomsutviklere, kommuner, industri og samferdsel. Det er tett kontakt i våre prosjekter mellom ledelse, planleggere og utførende ressurser som sikrer at HMS og gjennomføring blir godt ivaretatt.

Overgangen til nullutslippssamfunnet gjør at det forventes betydelig vekst i de markedene selskapet retter seg mot. Eviny Solutions er med sin kompetanse godt posisjonert for dette, og har ambisjoner om økte markedsandeler.


Arbeidssted

Fyllingsdalen, Bergen


Stillingstype

Fast.


Kontaktinfo

Kontakt MU ved Ole Petter Bratteberg tlf.  975 59 036 eller Gro Reinertsen tlf. 975 59 058, for ytterligere informasjon om stillingen. Meld din interesse ved å laste opp CV og søknad innen 30.01.2023

Alle henvendelser til MU vil bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.


Søk på stillingen

Klikk her for søke på stillingen.


 

BESTILL STILLINGSANNONSE NÅ!

Europower har mer enn 4.500 digitale abonnenter som betaler for å holde seg oppdatert om det som skjer i energibransjen.

Denne målgruppen treffer du ved å annonsere ledige stillinger på Europower.no.

Stillingsannonse - Basic

Pris per stilling

9.500,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook

Stillingsannonse - Premium

Pris per stilling

29.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook
 • 1 uke med bannerannonse skyskraper på Europower.no (desktop). Størrelse 300x600 piksler. Vises på minimum 1/5 av alle redaksjonelle saker.

Vi tar forbehold om at det i perioder ikke er ledig annonseplass for skyskraper.

Stillingsannonse - Årsavtale

15 stillinger i løpet av 12 måneder

117.500,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook

 

Lydannonse - PODCAST

Pris per episode

20.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Lydannonse med varighet opp til 25 sekunder i starten og slutten av en episode i podcastserien TEKNOLOGIOPTIMISTENE.no.

Videoannonse i strømmarkedet på 3 minutter

Pris per episode

20.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Videoannonse på opp til 25 sekunder i starten og slutten av en sending i serien Strømmarkedet på 3 minutter. 
 • Pris inkluderer ikke produksjon av videoannonse.
 

3 min read

Hvordan holde på talentene?

Jeg får jevnlig spørsmål fra ledere, HR-medarbeidere, journalister og andre om hva man kan gjøre for å utvikle og holde...

2 min read

Analyse eller handling?

Det er et stort dilemma at det i kunnskapssamfunnet er overflod av nettopp kunnskap, som kan gjøre oss handlingslammet....

2 min read

5 råd fra erfarne til yngre ledere

Etter å ha jobbet tett på ledere og ledergrupper i mange år, er det interessant å legge merke til et mulig mønster i...

1 min read

Hva vil du jeg skal bidra med på dette møtet?

Flere undersøkelser viser at inntil halvparten av alle møter på jobben oppleves som lite effektive eller unødvendige....

2 min read

40 sommerjobber i Lundin Energy Norway

Er du student som skal bli ingeniør, geolog, økonom eller kanskje noe innen IT eller logistikk? Vi har opp mot 40...

4 min read

De kulturintelligente bedriftene vil overleve

Skrevet av: Tone S. Ringstad, Founder and CEO, CULTURE INTELLIGENCE

Vi er i en brutal dagen derpå, verden har vært...

14 min read

– Vi forventer stort behov for arbeidskraft innenfor dette fagfeltet

I en artikkelserie skal ENERGIAKADEMIET bli bedre kjent med studenter og nyutdannede som ønsker å delta på den store...

2 min read

Norge trenger flere fagarbeidere og ikke bare mastere

Det er et stort behov for fagarbeidere innen ISO-fagene, og vi har derfor tatt turen for å bli bedre kjent med elever...

Slik lager vi bensin