Konsernsjef Sogn og Fjordane Energi


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 20.11.2023.

Stillingstittel

Konsernsjef


Om stillingen og arbeidsgiveren

Energibransjen er i stor endring og tilgang på nok fornybar energi er ei utfordring som heile Noreg står overfor. Skal storsamfunnet klare å realisere den ønska samfunnsutviklinga, er dette ei utfordring som må løysast.

Sogn og Fjordane Energi (SFE) ynskjer å leggje til rette for etablering av nye næringar, kutt i klimagassar og total gjennomføring av det grøne skiftet. Vi ser etter ein konsernsjef som skal leie eit konsern med store ambisjonar. Rolla krever sterk kommersiell orientering og solid leiarerfaring. Bakgrunn frå verksemd med fokus på produksjon, endringsprosessar, forretningsutvikling og investeringar vil vektleggast.

Viktige oppgåver for konsernsjefen vil vere kontinuerleg utvikling og vurdering av mål og strategiar, samtidig som ein er tett på organisasjonen og har god kommunikasjon med styret. Konsernsjefen skal være synleg, og innta ei rolle som stadfestar SFE sin posisjon som samfunnsaktør.

Vår nye konsernsjef må vere genuint opptatt av energiomstilling og bærekraftig utvikling og må kunne sjå dei mulegheitene dette gir. Solid leiarerfaring, og dokumenterte resultat frå sentrale roller i utviklings-/ endringsarbeid vil vere viktig for å lykkast i rolla. Bakgrunn frå energibransjen er ein fordel, men ikkje eit krav. Høgare relevant utdanning og forståing for kjerneverksemda er ein føresetnad.

Vi ynskjer oss ein leiar som er trygg, relasjonssterk og jordnær, med tydeleg fokus på forretningsutvikling og lønsam vekst. Vidare ynskjer vi oss gjennomføringskraft og stayerevne, kombinert med løysingsfokus og fleksibilitet.

Vi tilbyr ei toppleiarstilling i eit selskap med store ambisjonar innan det grøne skiftet og med solide og ambisiøse eigarar i ein framtidsretta og viktig bransje.

Nærare opplysningar om stillinga vert gitt av Mercuri Urval v/ Gro Reinertsen tlf. 975 59 058 eller Ole Petter Bratteberg tlf. 975 59 036.

Søknadsfrist: 20.11.23

All uformell kontakt med Mercuri Urval vert handsama konfidensielt, om ynskjeleg også overfor oppdragsgivar.

 

Om selskapet

Om Sogn og Fjordane Energi (SFE)

SFE skapar den fornybare framtida og har ei målsetting om å vere ein regionalt leiande aktør i arbeidet med å redusere klimagassutsleppa og elektrifisere samfunnet. Formålet er å delta i og drive fram nye prosjekt og satsingar innan låg- og nullutsleppsløysingar. Vi må i åra framover gjennomføre ei omfattande omstilling av energisystema for å sikre trygg og effektiv tilgang på energi. Skal vi som samfunn lykkast med dette, må vi bruke energien smartare, meir effektivt og vi må produsere mykje meir fornybar energi.


Arbeidssted

Sandane


Stillingstype

Fast.


Kontaktinfo

Gro Reinertsen, tlf. 975 59 058 

Ole Petter Bratteberg, tlf. 975 59 036


Søk på stillingen

Klikk her for søke på stillingen.


 

BESTILL STILLINGSANNONSE NÅ!

Europower har omkring 6000 digitale abonnenter som betaler for å holde seg oppdatert om det som skjer i energibransjen.

Denne målgruppen treffer du ved å annonsere ledige stillinger på Europower.no.

 

Kontaktinformasjon

For bestilling av annonse, informasjon eller tilbud, ta kontakt med HS Media:

Mail: europower@hsmedia.no

Karoline Gran Kluge, TLF: 400 73 125

Stillingsannonse BASIS

En stillingsannonse med organisk deling på Facebook

9.500,-

NOK ekskl. mva.

 • Stillingsutlysning på Europower.no
 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Stillingen deles i nyhetsbrev
 • Stillingen deles organisk på Facebook med boost

Stillingsannonse - FOKUS

En optimalisert stillingsannonse med ekstra eksponering i sosiale medier og annonsering

16.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Stillingsutlysning på Europower.no
 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Stillingen deles i nyhetsbrev
 • Stillingen deles organisk på Facebook
 • Stillingen deles som betalt annonse i Meta med eget grafisk design for å treffe utvidet målgruppe.
 • Stillingen deles som betalt annonse LinkedIn med eget grafisk design for å treffe utvidet målgruppe.
 • Deles i FB gruppen Europower Jobb

Stillingsannonse - PREMIUM

En optimalisert stillingsannonse med ekstra mye oppmerksomhet og promotering til den riktige målgruppen.

25.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Stillingsutlysning på Europower.no
 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Stillingen deles i nyhetsbrev
 • Stillingen deles som betalt annonse i Meta med eget grafisk design for å treffe utvidet målgruppe.
 • Stillingen deles som betalt annonse i LinkedIn med eget grafisk design for å treffe utvidet målgruppe. Deles i FB gruppen Europower Jobb
 • 1 uke med bannerannonse skyskraper på Europower.no (desktop). Størrelse 300x600 piksler. Vises på minimum 1/5 av alle redaksjonelle saker.

Stillingsannonse - ÅRSAVTALE

Få en ekstra god avtale avhengig av forpliktet volum.

N/A

NOK ekskl. mva.

Ved flere stillinger i løpet av et år vil det være mulig å inngå en årsavtale med trinnvis rabatt avhengig av

forpliktet volum.
Ta kontakt med selger for tilbud.

 

Bestill annonsepakke nå