NVE søker analytiker / senioringeniør


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 06.02.2023.

Stillingstittel

Analytiker / senioringeniør


Om stillingen

Samfunnet står overfor store endringer i energisystemet som følge av klimaendringer, klimapolitikk og ny teknologi. Med økt elektrifisering vil vi få nye typer kraftforbrukere, mer variabel kraftproduksjon, nye teknologiske løsninger og nye markeder. Kraftnettet er bærebjelken i denne omstillingen. Det må utnyttes bedre, bygges ut raskere og mer koordinert. Derfor trenger vi i NVE en dyktig analytiker/elkraftingeniør.
 
NVE skal sørge for en samfunnsøkonomisk utbygging av kraftnettet gjennom konsesjonsbehandling. Vi skal blant annet tilrettelegge for standardiserte og koordinerte planprosesser. For å danne grunnlaget for gode vurderinger må det gjennomføres økonomiske og tekniske analyser, både på område- og systemnivå. Vi søker en ny kollega som kan være med å gjøre disse vurderingene.  
 
Stillingen vil inngå i seksjon for energisystem som har ansvar for nettutvikling, modellering av kraftsystemet og digitalisering av avdelingens prosesser. God forståelse av kraftsystemet og evne til å se de store sammenhengene er avgjørende for å lykkes i stillingen.
 
NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringer, fornybar energi, forsyningssikkerhet, flom, skred, og internasjonalisering av bransje og regelverk er noen eksempler på dette. Hos oss vil du jobbe i en sterk kunnskapsorganisasjon som har arbeidsoppgaver innenfor mange viktige samfunnsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

Du vil være en del av et team der arbeidsoppgavene vil være å:

 • ha kunnskap om kraftsystemet i dag og gjøre vurderinger av de store endringene kraftsystemet står overfor i fremtiden
 • bruke erfaring fra nettdrift eller nettplanlegging til å vurdere konsekvenser ved endringer i energi- og kraftsystemet, og behov for nettutvikling i Norge
 • videreutvikle og følge opp regelverk knyttet til nettselskapenes nettutredninger
 • gjennomføre tekniske og økonomiske analyser av kraftsystemet, eksempelvis lastflytberegninger og samfunnsøkonomiske beregninger
 • vurderinger av samfunnsøkonomiske virkninger i forbindelse med nye anlegg, og revisjon av vilkår til eksisterende vannkraftkonsesjoner
 • delta i, eller lede, store prosjekter på tvers i avdelingen og NVE
 • utarbeide rapporter og analyser som danner kunnskapsgrunnlag for norsk politikk og endring av regelverk på energifeltet
 • delta i, eller lede digitaliseringsarbeid for å effektivisere arbeidsprosesser i avdelingen
 • holde foredrag og presentasjoner. Svare på spørsmål fra presse og allmenheten

 

Kvalifikasjoner

Krav:

 • relevant utdannelse på masternivå eller tilsvarende arbeidserfaring innen energi, elkraft eller samfunnsøkonomi
 • erfaring fra nettdrift eller nettplanlegging
 • minimum 5 års arbeidserfaring
 • kunne gjennomføre tekniske og økonomiske analyser
 • erfaring fra prosjektledelse eller prosjektarbeid
 • gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Det er en fordel dersom du også har:

 • erfaring fra programmering, databehandling, bruk av kraftsystemanalyseverktøy, algoritmer eller databaser
 • kunnskap og interesse for energi-, miljø- og samfunnsspørsmål
 • forståelse for samfunnsøkonomisk analyse

Personlige egenskaper

 • du arbeider selvstendig, målrettet og effektivt
 • du har gode samarbeidsevner
 • du er analytisk, og har evne til å avveie ulike interesser
 • du er god på å kommunisere og formidle, skriftlig og muntlig
 • du er samfunnsengasjert og har god rolleforståelse

Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate.

Vi holder til i sentrale lokaler på Majorstuen i Oslo. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag, og du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.

Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til NVEs lønnspolitikk med innplassering i stillingskodene rådgiver/seniorrådgiver/over-/ senioringeniør (1434/1364/1087/1181). Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet.      

 


Om arbeidsgiveren

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

NVE har mål om å være en klimabevisst og bærekraftig virksomhet og vi jobber aktivt med å redusere vårt eget klimafotavtrykk.


Arbeidssted

Oslo


Stillingstype

Fast.


Kontaktinfo

Ane Torvanger Brunvoll
seksjonssjef
 977 79 089
 
Maren Refsnes Brubæk
avdelingsingeniør
 405 46 534
 
Christina Wachter
HR-kontakt
 920 65 215


Søk på stillingen

Klikk her for søke på stillingen.


 

BESTILL STILLINGSANNONSE NÅ!

Europower har mer enn 4.500 digitale abonnenter som betaler for å holde seg oppdatert om det som skjer i energibransjen.

Denne målgruppen treffer du ved å annonsere ledige stillinger på Europower.no.

Stillingsannonse - Basic

Pris per stilling

9.500,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook

Stillingsannonse - Premium

Pris per stilling

29.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook
 • 1 uke med bannerannonse skyskraper på Europower.no (desktop). Størrelse 300x600 piksler. Vises på minimum 1/5 av alle redaksjonelle saker.

Vi tar forbehold om at det i perioder ikke er ledig annonseplass for skyskraper.

Stillingsannonse - Årsavtale

15 stillinger i løpet av 12 måneder

117.500,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook

 

Lydannonse - PODCAST

Pris per episode

20.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Lydannonse med varighet opp til 25 sekunder i starten og slutten av en episode i podcastserien TEKNOLOGIOPTIMISTENE.no.

Videoannonse i strømmarkedet på 3 minutter

Pris per episode

20.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Videoannonse på opp til 25 sekunder i starten og slutten av en sending i serien Strømmarkedet på 3 minutter. 
 • Pris inkluderer ikke produksjon av videoannonse.
 

3 min read

Hvordan holde på talentene?

Jeg får jevnlig spørsmål fra ledere, HR-medarbeidere, journalister og andre om hva man kan gjøre for å utvikle og holde...

2 min read

Analyse eller handling?

Det er et stort dilemma at det i kunnskapssamfunnet er overflod av nettopp kunnskap, som kan gjøre oss handlingslammet....

2 min read

5 råd fra erfarne til yngre ledere

Etter å ha jobbet tett på ledere og ledergrupper i mange år, er det interessant å legge merke til et mulig mønster i...

1 min read

Hva vil du jeg skal bidra med på dette møtet?

Flere undersøkelser viser at inntil halvparten av alle møter på jobben oppleves som lite effektive eller unødvendige....

2 min read

40 sommerjobber i Lundin Energy Norway

Er du student som skal bli ingeniør, geolog, økonom eller kanskje noe innen IT eller logistikk? Vi har opp mot 40...

4 min read

De kulturintelligente bedriftene vil overleve

Skrevet av: Tone S. Ringstad, Founder and CEO, CULTURE INTELLIGENCE

Vi er i en brutal dagen derpå, verden har vært...

14 min read

– Vi forventer stort behov for arbeidskraft innenfor dette fagfeltet

I en artikkelserie skal ENERGIAKADEMIET bli bedre kjent med studenter og nyutdannede som ønsker å delta på den store...

2 min read

Norge trenger flere fagarbeidere og ikke bare mastere

Det er et stort behov for fagarbeidere innen ISO-fagene, og vi har derfor tatt turen for å bli bedre kjent med elever...

Slik lager vi bensin