NVE søker medarbeidere til seksjon for nettkonsesjoner


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 30.01.2023.

Stillingstittel

Medarbeidere til seksjon for nettkonsesjoner


Om stillingen

Vil du jobbe med elektrifiseringen av Norge?

Kraftnettet er Norges viktigste infrastruktur og transporterer strøm mellom kraftprodusentene og strømkundene. For å møte samfunnets økende behov for elektrisitet, må dagens kraftsystem oppgraderes og utvikles. Bygging av kraftledninger og transformatorstasjoner innebærer arealinngrep med konsekvenser for omgivelsene. Dette er store utbygginger som kan påvirke både grunneiere, naturmangfold, friluftsliv og næringsvirksomhet. Gjennom konsesjonsbehandlingen skal vi i NVE finne løsninger som balanserer samfunnets behov for strøm mot ulempene som utbygging av strømnettet fører med seg.

Seksjon for nettkonsesjoner behandler søknader om nettutbygginger i hele Norge. Nå trenger vi flere dyktige og engasjerte medarbeidere, som skal jobbe med dette feltet. Vi er både på utkikk etter nyutdannede og folk med lang erfaring.

Arbeidsoppgaver

Hos oss vil du være en del av et team der arbeidsoppgavene vil være: 

 • behandle konsesjonssøknader for utbygging av kraftledninger og transformatorstasjoner, herunder gjennomføre offentlige konsesjonsprosesser og folkemøter
 • bidra med fagkompetanse inn i offentlige utredninger som underlag til politiske beslutninger
 • sammenstille informasjon fra høringer og fagmiljøer, avveie interesser og foreslå vedtak
 • veilede ulike interessenter med oppdatert kunnskap om elektriske anlegg og virkninger for ulike interesser
 • mye kontakt med andre myndigheter, næringsliv, interesseorganisasjoner, berørte grunneiere og privatpersoner
 • for erfarne søkere er det mulighet for arbeid med forskning og utvikling, faglige nettverk, fagansvar, og koordinering med andre etater
 • arbeidet innebærer mellom 5– 20 reisedager i året

Kvalifikasjoner

Vi arbeider i skjæringspunktet mellom teknologi, økonomi, miljø- og arealforvaltning. Derfor vektlegger vi bredde i kompetanse og personlige egenskaper. Du må raskt kunne sette deg inn i nye fagområder og ha følgende kvalifikasjoner:

 • høyere utdanning på masternivå, gjerne innen arealforvaltning, realfag (f.eks. biologi, geografi eller geologi), samfunnsøkonomi, samfunnsvitenskap, landskapsfag, eller tekniske fag
 • lang, relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Det er en fordel dersom du også har:

 • erfaring fra energisektoren eller arealforvaltning lokalt, regionalt eller nasjonalt
 • erfaring med utredninger
 • kunnskap og interesse for energi-, miljø- og samfunnsspørsmål
 • kjennskap til offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • du er god på å kommunisere og formidle
 • du arbeider selvstendig, målrettet og effektivt
 • du har gode samarbeidsevner
 • du er analytisk, og har evne til å avveie ulike interesser
 • du er komfortabel med å snakke i store og små forsamlinger
 • du er samfunnsengasjert og har god rolleforståelse

Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate.
Vi holder til i sentrale lokaler på Majorstuen i Oslo. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag, og du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.

Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til NVEs lønnspolitikk med innplassering i stillingskodene førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver/avdelings-/over-/ senioringeniør (1408/1434/1364/1085/1087/1181). Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.
 
Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet.      


Om arbeidsgiveren

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

NVE har mål om å være en klimabevisst og bærekraftig virksomhet og vi jobber aktivt med å redusere vårt eget klimafotavtrykk.


Arbeidssted

Oslo


Stillingstype

Fast.


Kontaktinfo

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef
 419 06 523
 
Tor Carlsen
seniorrådgiver
 457 38 408
 
Christina Wachter
HR-kontakt
 920 65 215


Søk på stillingen

Klikk her for søke på stillingen.


 

BESTILL STILLINGSANNONSE NÅ!

Europower har mer enn 4.500 digitale abonnenter som betaler for å holde seg oppdatert om det som skjer i energibransjen.

Denne målgruppen treffer du ved å annonsere ledige stillinger på Europower.no.

Stillingsannonse - Basic

Pris per stilling

9.500,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook

Stillingsannonse - Premium

Pris per stilling

29.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook
 • 1 uke med bannerannonse skyskraper på Europower.no (desktop). Størrelse 300x600 piksler. Vises på minimum 1/5 av alle redaksjonelle saker.

Vi tar forbehold om at det i perioder ikke er ledig annonseplass for skyskraper.

Stillingsannonse - Årsavtale

15 stillinger i løpet av 12 måneder

117.500,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook

 

Lydannonse - PODCAST

Pris per episode

20.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Lydannonse med varighet opp til 25 sekunder i starten og slutten av en episode i podcastserien TEKNOLOGIOPTIMISTENE.no.

Videoannonse i strømmarkedet på 3 minutter

Pris per episode

20.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Videoannonse på opp til 25 sekunder i starten og slutten av en sending i serien Strømmarkedet på 3 minutter. 
 • Pris inkluderer ikke produksjon av videoannonse.
 

3 min read

Hvordan holde på talentene?

Jeg får jevnlig spørsmål fra ledere, HR-medarbeidere, journalister og andre om hva man kan gjøre for å utvikle og holde...

2 min read

Analyse eller handling?

Det er et stort dilemma at det i kunnskapssamfunnet er overflod av nettopp kunnskap, som kan gjøre oss handlingslammet....

2 min read

5 råd fra erfarne til yngre ledere

Etter å ha jobbet tett på ledere og ledergrupper i mange år, er det interessant å legge merke til et mulig mønster i...

1 min read

Hva vil du jeg skal bidra med på dette møtet?

Flere undersøkelser viser at inntil halvparten av alle møter på jobben oppleves som lite effektive eller unødvendige....

2 min read

40 sommerjobber i Lundin Energy Norway

Er du student som skal bli ingeniør, geolog, økonom eller kanskje noe innen IT eller logistikk? Vi har opp mot 40...

4 min read

De kulturintelligente bedriftene vil overleve

Skrevet av: Tone S. Ringstad, Founder and CEO, CULTURE INTELLIGENCE

Vi er i en brutal dagen derpå, verden har vært...

14 min read

– Vi forventer stort behov for arbeidskraft innenfor dette fagfeltet

I en artikkelserie skal ENERGIAKADEMIET bli bedre kjent med studenter og nyutdannede som ønsker å delta på den store...

2 min read

Norge trenger flere fagarbeidere og ikke bare mastere

Det er et stort behov for fagarbeidere innen ISO-fagene, og vi har derfor tatt turen for å bli bedre kjent med elever...

Slik lager vi bensin