info-img

Vi trenger deg med interesse for kraftmarkeder, samfunnsengasjement og gjennomslagskraft!

For å få til en overgang fra fossil energi til fornybar energi er vi helt avhengig av å modernisere driften av kraftsystemet og kraftmarkedene. Et velfungerende kraftsystem er grunnmuren for elektrifisering av samfunnet. Endringen vi skal igjennom er enorm og komplisert, men aller mest utrolig spennende! For å få et velfungerende kraftsystem de neste tiårene må vi ha like spilleregler på tvers av landegrensene, og nye løsninger som er tilpasset endringer i produksjon og forbruk av energi. Vi har ledig én fast stilling for deg som ønsker å være tett på begivenhetene i en historisk utvikling.

Stillingen er plassert i Seksjon for marked og systemdrift i Reguleringsmyndigheten for energi. Vi er i dag 16 medarbeidere ved seksjonen, men vi har økt arbeidsmengde og skal bli 17. Hos oss blir du del av et faglig sterkt miljø som har et godt og travelt samarbeid. Vi søker analytiske og initiativrike medarbeidere som skal bidra til å finne fremtidsrettede løsninger for kraftsystemet og kraftmarkedene som er tilpasset norske forhold.

Arbeidsoppgaver

Din nye jobb vil være alt annet enn rutinepreget. Vi står midt i mange av de mest aktuelle sakene i energibransjen, og du vil få mange spennende faglige utfordringer.

Seksjonen arbeider hovedsakelig med systemdrift, engrosmarkeder for kraft, balansemarkeder, markedsovervåkning, overføringsforbindelser til utlandet og handelskapasiteter. Kraftsystemet og kraftmarkedene er i stor grad regulert av felleseuropeiske regler. En av seksjonens kjerneoppgaver er å delta i de nordiske og europeiske regulatorsamarbeidene, og gjennom dette påvirke de løsningene som utvikles på nordisk og europeisk nivå. Vi ser et økt behov for å være tett på disse prosessene, særlig innen områdene havvind og kraftmarkeder.

Din arbeidshverdag vil være preget av stort ansvar med komplekse problemstillinger. Du må trives med internasjonale prosesser, og kunne jobbe strukturert for å få gjennomslag for våre posisjoner. Du vil få jobbe i et grenseland mellom teknikk, juss og økonomi. Komplekse oppgaver løses best i fellesskap, og du vil derfor ha et tett samarbeid med kollegaer og eksterne. Du må like å samhandle med andre.

Dine arbeidsoppgaver:
 • bidra til å videreutvikle reguleringen av kraftsystem og kraftmarked, og vurdere tekniske og økonomiske konsekvenser av endringer i regelverket
 • ansvar for å følge opp utvalgte områder. Dette kan omfatte havvind, døgn- og intradagmarkedene, balansemarkeder og finansielle markeder.
 • delta i nordiske og europeiske arbeidsgrupper og prosesser
 • bidra til oppfølging av og tilsyn med regelverk
 • dialog med nettselskap, kraftbørser, markedsaktører og øvrige myndigheter i Norge og internasjonalt
 • rapporteringsoppgaver knyttet til seksjonens ansvarsområder

Det kan bli aktuelt med endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

Reisevirksomhet i Norden og Europa må påregnes (5-10 reisedøgn pr år).

Kvalifikasjoner

Krav:

 • utdanning på masternivå innen tekniske eller økonomiske fag, med interesse for samspillet mellom teknikk og økonomi
 • god kunnskap om og forståelse av kraftmarkedene og kraftsystemet
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning for stillingen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • erfaring fra energibransjen
 • erfaring fra internasjonale arbeidsprosesser
 • erfaring med prosjektledelse 

Personlige egenskaper

 • samarbeider godt med andre, og er god til å finne løsninger
 • evner å sette deg raskt inn i nye fagområder og komplekse problemstillinger
 • analytisk, strukturert og gjennomføringsevne
 • liker godt ansvar og selvstendig arbeid
 • trives med mye skrive- og lesearbeid
 • samfunnsengasjert og opptatt av å finne gode løsninger for samfunnet

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

I Reguleringsmyndigheten for energi kommer du inn i et faglig sterkt miljø, hvor et stort ansvar og spennende problemstillinger i et godt samarbeidsmiljø vil prege din hverdag. Du blir en del av en organisasjon med en flat struktur og et godt sosialt miljø. Faglig sparring og utvikling er viktig for oss. Vi har en uformell tone og legger vekt på lagfølelse, samtidig som du som medarbeider får være med å ta viktige beslutninger. Du vil i det daglige oppleve frihet og fleksibilitet som er med på å skape en sunn balanse mellom arbeidsliv og privatliv.

Vi holder til i sentrale lokaler på Majorstuen i Oslo. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag, og du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.

Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til NVEs lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet.

Arbeidsgiver:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Sted: Oslo
Stillingstittel: Ledig stilling nr. 15/2024 - RME-M
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
 

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sørger for en sikker og effektiv omsetning av energi. Vårt oppdrag er å sikre like konkurransevilkår i kraftmarkedet og legge til rette for et energisystem som tjener samfunnets beste.

Vi er over 60 ansatte fordelt på de fire seksjonene kunde og nett, marked og systemdrift, økonomisk regulering, og energimarkedsrett. Vi holder til på NVEs hovedkontor i Oslo.

NVE
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Oslo
Kontakt:

Tiril Henriksen Norvoll

seksjonssjef

Telefon:922 34 524

 

Anne Marit Berg Flugstad

HR-kontakt

Telefon:900 88 900

Søknadsfrist: 16.02.2024
 

BESTILL STILLINGSANNONSE NÅ!

Europower har mer enn 7.000 digitale abonnenter som betaler for å holde seg oppdatert om det som skjer i energibransjen.

Denne målgruppen treffer du ved å annonsere ledige stillinger på Europower.no.

 

Kontaktinformasjon

For bestilling av annonse, informasjon eller tilbud, ta kontakt med HS Media:

Mail: europower@hsmedia.no

Karoline Gran Kluge, TLF: 400 73 125

Se priser her.

 

Bestill annonsepakke nå