info-img

Seksjonssjef - Seksjon for damsikkerhet i NVE

Vi søker deg som vil lede og videreutvikle seksjon for damsikkerhet i NVE.

Seksjonen har i dag ansvar for saksbehandling knyttet til damsikkerhetsforskriften sine krav ved etablering av nye anlegg, oppfølging av eksisterende anlegg, kompetansegodkjenning og fører tilsyn med aktørene i bransjen. Seksjonen har også ansvar for å følge opp eiernes damsikkerhetsberedskap og eierløse dammer. Seksjonen forvalter damsikkerhetsforskriften og har ansvar for veiledere til forskriften. God damsikkerhet er viktig for samfunnssikkerheten i Norge. Klimaendringer gir økte krav til dammene framover og klimapolitikken kan gi endret bruksmønster. Teknologiutvikling introduserer også nye muligheter og utfordringer. Seksjon for damsikkerhet er en av fire seksjoner i Tilsyns- og beredskapsavdelingen i NVE og består i dag av 21 medarbeidere på NVEs kontorsteder.

Stillingen vil være sentral i å videreutvikle fagområdet og myndighetsrollen for å gjenspeile forventninger fra samfunnet og støtte politiske målsetninger. Vi søker derfor deg som evner å se det store bildet, har god rolleforståelse samt risiko og teknologiforståelse, liker å jobbe med utvikling av fagmiljøer, og lede høyt kompetent medarbeidere. Stillingen er en del av avdelingens ledergruppe og rapporterer til direktør for tilsyns og beredskaps avdelingen.

Tilsyns- og beredskapsavdelingen består i dag av 75 ansatte i Oslo og på NVEs regionskontorer, med en planlagt vekst til 95 i løpet av 2024. Våre ansvarsområder er i hovedsak knyttet til tilsyn av  aktørene i kraftforsyningen, energianlegg og vassdragsanlegg, og vi har ansvar for å ivareta prosessene fra tillatelsene til et energi/vassdragsanlegg blir gitt, gjennom byggefasen og ut levetiden til anleggene. Aktivitetene spenner bredt, fra miljøtilsyn på land, via damsikkerhet til IKT-sikkerhet- og beredskapsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil variere, men i hovedsak være knyttet til

 • lede og videreutvikle seksjonens ansvarsområder, inkludert forskrift og veiledere
 • lede og ha ansvar for seksjonens medarbeidere i Oslo og på regionskontorene
 • lede og levere på prosesser knyttet til virksomhetsstyring og kvalitetssystemer
 • være innsatsleder ved damhendelser
 • representere NVE faglig eksternt relatert til damsikkerhet
 • inngå i avdelingens ledergruppe – fra strategiarbeid til løpende drift

Energiområdet er i endring og samfunnssikkerhet blir fortsatt et viktig fokusområde. Vi forventer at du evner å sette deg inn i mulige scenarioer for framtiden, forutse nye situasjoner og hvordan disse kan håndteres.

Kvalifikasjoner

Krav:

 • utdanning på masternivå innen f.eks. vassdragsteknikk, konstruksjons eller sikkerhetsfag og forståelse for disse fagområdene
 • du må kunne samarbeide og kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk
 • ledererfaring eller omfattende prosjektledererfaring fra kunnskapsvirksomhet
 • kjennskap til og forståelse for NVEs samfunnsoppdrag og ansvarsområder
 • må kunne sikkerhetsklareres til «Hemmelig»

Ønskelig/fordelaktig:

 • erfaring fra damsikkerhetsarbeid
 • kunnskap og interesse for samfunnssikkerhet, energi-, miljø- og samfunnsspørsmål
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • 10-20 års arbeidserfaring
 • erfaring med personal- og fjernledelse
 • erfaring med strategisk ledelse

Personlige egenskaper

 • du evner å lede andre på en inkluderende og tillitsskapende måte.
 • du bygger kultur for samarbeid og utvikling.
 • du har god rolleforståelse og stå trygt i en myndighetsrolle
 • du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • du er strategisk og opptatt av helhet, men evner også å operere i nåtid
 • du er handlekraftig og resultatbevisst.
 • du er endringsorientert, ser muligheter og tar initiativ til nye løsninger.

Personlige egenskaper tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du del av et sterkt fagmiljø med et viktig samfunnsoppdrag. Vi er opptatt av at alle i NVE skal oppleve personlig og faglig utvikling, trives på jobb over tid og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike erfaringer og perspektiver sånn at vi kan løse oppgavene våre på best mulig måte.   
Hos oss får du:

 • gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid, betalt overtid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • mulighet for avtale om delvis hjemmekontor når arbeidsoppgavene dine gjør det mulig
 • nødvendig tilrettelegging som bidrar til at du kan stå i jobben over tid
 • fordelene av fleksibel personalpolitikk som tar hensyn til at medarbeiderne våre er i ulike livsfaser
 • tilgang til treningsrom i lokalene våre
 • ansettelse i stillingskode 1211 - Seksjonssjef og lønn iht. NVEs lønnspolitikk, som tilpasses kvalifikasjonene dine

Viktig informasjon om søkeprosessen 
Legg ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden som dokumentasjon på kompetansen og erfaringen din. Vi sender ikke slike dokumenter tilbake, så sørg for at du har en kopi. Det kan bli behov for en utvidet referansesjekk av søkere som får jobben. Det innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte at dokumentasjonen du har sendt inn, er gyldig.

I jobbsøkerportalen kan du krysse av hvis du har en funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Alle som krysser av på gyldig grunnlag kvalifiserer til positiv særbehandling. Minst en søker fra hvert avkrysningsalternativ blir kalt inn til intervju. Vi anbefaler derfor at du krysser av om du kvalifiserer til det.

Avkrysningen danner også grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter har med i årsrapportene sine. Du kan lese mer om avkrysningen og positiv særbehandling i Arbeidsgiverportalen.

Søkerlister til statlige stillinger er offentlige. De inneholder navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Hvis du ikke vil stå på denne listen, må du begrunne det. Vi gir deg beskjed hvis vi likevel ikke kan la være å føre deg opp på listen, og du får mulighet til å trekke søknaden din før den blir offentlig. 

NVE
Stillingstype: Fast
Arbeidssted: Oslo
Kontakt:

Kristian Markegård
direktør
Telefon: 411 61 915

 

Benjamin Stabell
HR-kontakt
Telefon: 474 87 609

Søknadsfrist: 25.02.2024
 

BESTILL STILLINGSANNONSE NÅ!

Europower har mer enn 7.500 digitale abonnenter som betaler for å holde seg oppdatert om det som skjer i energibransjen.

Denne målgruppen treffer du ved å annonsere ledige stillinger på Europower.no.

 

Kontaktinformasjon

For bestilling av annonse, informasjon eller tilbud, ta kontakt med HS Media:

Mail: europower@hsmedia.no

Karoline Gran Kluge, TLF: 400 73 125

Se priser her.

 

Bestill annonsepakke nå