Konserndirektør Teknologi & Transformasjon


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 26.09.2023.

Stillingstittel

Konserndirektør Teknologi & Transformasjon


Om stillingen

Statnett har en sentral rolle i det grønne skiftet der innovasjon, FoU, teknologiutvikling og innføring av ny teknologi er grunnleggende for vår utvikling og våre leveranser. Statnett har økt aktivitetsnivå både til lands og til havs og vår gjennomføringskapasitet skal styrkes for å møte Norges fremtidige energibehov og sikre effektiv og pålitelig strømforsyning. Dette krever økt fokus på transformasjon gjennom målrettet innovasjon og FoU, utvikling og innføring av ny teknologi og digitale løsninger, samt strategiske partnerskap, effektive leverandørmodeller og anskaffelser.

I denne lederrollen vil du få en unik mulighet til å være med å påvirke morgendagens løsninger innen energisektoren sammen med et team på 130-150 spesialister innen ulike teknologiområder, transformasjon og leverandørarbeid. Du vil bidra til at Statnett er en effektiv, fremtidsrettet, sikker og bærekraftig virksomhet. Den nye enheten vil ha en sentral rolle i Statnetts videre utvikling og jobbe tett med andre deler av organisasjonen for å realisere selskapets strategi.

Forretningsområdet er nyopprettet, og lederstillingen inngår i konsernledelsen.

Stillingen er lokalisert ved vårt hovedkontor i Nydalen, Oslo, og reisevirksomhet vil måtte påregnes.

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle en ny enhet som består av høyt motiverte og kompetente spesialister innen innovasjon og FoU, transformasjon, teknologi, digitalisering og anskaffelser
 • Etablere målbilder og veikart for innovasjon, teknologiutvikling og digitalisering i samarbeid med andre forretnings- og stabsområder
 • Utvikle og forvalte strategiske partnerskap innen FoU-, teknologi- og leverandørområdet
 • Teknologiutvikling og standardisering på relevante teknologiområder for Statnetts virksomhet
 • Strategisk arbeide med og videreutvikling av leverandørmarkedet
 • Gjennomføre effektive anskaffelser som støtter Statnetts behov fremover
 • Være pådriver og støtte de øvrige forretnings- og stabsområdene i implementeringen av transformasjonstiltak gjennom innføring av ny teknologi, prosesser og arbeidsmåter

Kvalifikasjoner

 • Solid ledererfaring innen industriell og teknologisk utvikling
 • Utdanning på masternivå fra et ledende universitet/høyskole
 • Sterk strategisk og analytisk kompetanse med evne til å identifisere trender, sette retning og skape resultater
 • Erfaring med ledelse av teknologiske transformasjonsmiljøer, strategiske partnerskap og leverandørmarkedsutvikling
 • God framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Sterke lederegenskaper med evne til å inspirere og motivere et tverrfaglig team
 • Innovativ tankegang med evne til å identifisere nye løsninger i kombinasjon med sterk gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner med evne til å fremme samarbeid og skape resultater på tvers av organisasjonen
 • Sterk forretningsmessig resultatorientering med fokus på måloppnåelse

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med et av de viktigste samfunnsoppdragene i Norge, til glede for kommende generasjoner
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et av Norges sterkeste fagmiljøer innen teknologi
 • Et godt arbeidsmiljø med mange utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser og fleksibilitet i arbeidshverdagen

Hva sier våre ansatte om oss?

Ansatte har ulike motivasjonsfaktorer, men våre ansatte har noen fellestrekk på hvorfor de jobber i Statnett uavhengig av hvilken rolle de jobber i:

 • Vi har et stort samfunnsansvar som forvalter av landets viktigste infrastruktur
 • Vi har faglig spennende oppgaver og tilrettelegger for kompetanseutvikling
 • Vi har et godt arbeidsmiljø

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.
Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen ved behov, f.eks. tilbud om språkopplæring.


Om arbeidsgiveren

Visjonen vår:

Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg.

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler


Lederforventninger i Statnett:

Jeg setter retning og skaper resultater. For meg som leder betyr dette å

 • prioritere, ta beslutninger og følge opp at leveranser fullføres
 • skape engasjement for selskapets strategi og mål
 • skape klarhet i roller og ansvar, og være tydelig på mål og forventninger


Jeg sørger for utvikling. For meg som leder betyr dette å

 • gi mine medarbeidere tillit, ansvar og handlingsrom
 • oppmuntre til forenkling, forbedring og nytenkning
 • legge til rette for kompetanseutvikling


Jeg jobber for Ett Statnett. For meg som leder betyr dette å

 • bygge relasjoner på tvers og spille hverandre gode
 • være nysgjerrig på mennesker og fag, og jobbe for økt mangfold
 • sørge for effektivt tverrfaglig samarbeid, og et godt arbeidsmiljø


Arbeidssted

Oslo


Stillingstype

Fast.


Kontaktinfo

Hvis du har spørsmål til stillingen, kontakt gjerne vår partner i BackerSkeie,  Alexander Huun, på e-post ah@backerskeie.com 


Søk på stillingen

Klikk her for søke på stillingen.


 

BESTILL STILLINGSANNONSE NÅ!

Europower har mer enn 5.000 digitale abonnenter som betaler for å holde seg oppdatert om det som skjer i energibransjen.

Denne målgruppen treffer du ved å annonsere ledige stillinger på Europower.no.

 

Kontaktinformasjon

For bestilling av annonse, informasjon eller tilbud, ta kontakt med HS Media:

Mail: europower@hsmedia.no

Karoline Gran Kluge, TLF: 400 73 125

Stillingsannonse BASIS

En stillingsannonse med organisk deling på Facebook

9.500,-

NOK ekskl. mva.

 • Stillingsutlysning på Europower.no
 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Stillingen deles i nyhetsbrev
 • Stillingen deles organisk på Facebook med boost

Stillingsannonse - FOKUS

En optimalisert stillingsannonse med ekstra eksponering i sosiale medier og annonsering

16.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Stillingsutlysning på Europower.no
 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Stillingen deles i nyhetsbrev
 • Stillingen deles organisk på Facebook
 • Stillingen deles som betalt annonse i Meta med eget grafisk design for å treffe utvidet målgruppe.
 • Stillingen deles som betalt annonse LinkedIn med eget grafisk design for å treffe utvidet målgruppe.
 • Deles i FB gruppen Europower Jobb

Stillingsannonse - PREMIUM

En optimalisert stillingsannonse med ekstra mye oppmerksomhet og promotering til den riktige målgruppen.

25.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Stillingsutlysning på Europower.no
 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Stillingen deles i nyhetsbrev
 • Stillingen deles som betalt annonse i Meta med eget grafisk design for å treffe utvidet målgruppe.
 • Stillingen deles som betalt annonse i LinkedIn med eget grafisk design for å treffe utvidet målgruppe. Deles i FB gruppen Europower Jobb
 • 1 uke med bannerannonse skyskraper på Europower.no (desktop). Størrelse 300x600 piksler. Vises på minimum 1/5 av alle redaksjonelle saker.

Stillingsannonse - ÅRSAVTALE

Få en ekstra god avtale avhengig av forpliktet volum.

N/A

NOK ekskl. mva.

Ved flere stillinger i løpet av et år vil det være mulig å inngå en årsavtale med trinnvis rabatt avhengig av

forpliktet volum.
Ta kontakt med selger for tilbud.

 

Bestill annonsepakke nå