Vardar as søker Investeringsanalytiker


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 05.12.2022.

Stillingstittel

Investeringsanalytiker


Om stillingen

Vardar er i vekst og jobber med utvikling innen flere områder innen fornybar energi, og skal derfor ansette en investeringsanalytiker som skal bistå selskapets ledelse i lønnsomhetsberegninger knyttet til ulike selskap og prosjekter.
Stillingen rapporterer til administrerende direktør og organiseres i stab som en støtte for forretningsutvikling i Vardar, ledelsen i forretningsområdene og for oppfølging av selskaper og prosjekt Vardar er investert i.

Investeringsanalytikeren er lokalisert ved Vardars hovedkontor i Drammen.

Arbeidsoppgaver
 • Vurdere og analysere selskap og prosjekts faktiske eller mulige lønnsomhet, arbeidskapitalbehov, investeringsbehov og alternativer, likviditetsplaner m.m.  
 • Utvikle og vedlikeholde modeller for investeringsanalyser og forretningsplaner 
 • Modellere risiko og beregne relevante følsomheter i prosjekt og selskap knyttet til investeringsomfang, kraftpriser, skatter, avgifter, renter, valuta m.m. 
 • Gjøre rimelighetsvurderinger av relevante input og output fra beregninger
 • Delta i risikostyring av Vardar med oppfølging av markedsposisjoner i rente, valuta og kraftmarkedet
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdannelse, fortrinnsvis på BSc- eller MSc-nivå innen økonomi
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Solid tallforståelse og god til å regne
 • Gode kunnskaper innen Excel
 • Forretningsforståelse og kommersiell interesse
 • Erfaring med å lage forretningsplaner
 • Gjerne erfaring fra et konsulentselskap
Personlige egenskaper
 • Strukturert, ryddig, etterrettelig og vant til å dokumentere
 • God til å kommunisere og gode pedagogiske evner
 • God helhetsforståelse og godt overblikk
 • Kommersiell
 • Løsningsorientert
 • Selvstendig og proaktiv arbeidsform
 • Nysgjerrig, engasjert og interessert i å tilegne seg ny kunnskap
 • Gode samarbeidsegenskaper


Om arbeidsgiveren

Vardar er et energi- og investeringsselskap eid av 19 kommuner i tidligere Buskerud fylke.

Selskapet eier både vannkraftverk, vindkraftverk og fjernvarmeanlegg direkte. I tillegg eier Vardar 50 % av det integrerte energikonsernet Glitre Energi, og har eierskap i ulike selskaper knyttet til fornybar energi og det grønne skiftet.  Hovedkontoret ligger i Drammen. Vardars portefølje er organisert i fornybar energiproduksjon og industrielt eierskap. 


Arbeidssted

Drammen


Stillingstype

Fast.


Kontaktinfo

Ole Christian Stubberud
Partner
 415 69 331


Søk på stillingen

Klikk her for søke på stillingen.


 

BESTILL STILLINGSANNONSE NÅ!

Europower har mer enn 4.500 digitale abonnenter som betaler for å holde seg oppdatert om det som skjer i energibransjen.

Denne målgruppen treffer du ved å annonsere ledige stillinger på Europower.no.

Stillingsannonse - Basic

Pris per stilling

9.500,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook

Stillingsannonse - Premium

Pris per stilling

29.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook
 • 1 uke med bannerannonse skyskraper på Europower.no (desktop). Størrelse 300x600 piksler. Vises på minimum 1/5 av alle redaksjonelle saker.

Vi tar forbehold om at det i perioder ikke er ledig annonseplass for skyskraper.

Stillingsannonse - Årsavtale

15 stillinger i løpet av 12 måneder

117.500,-

NOK ekskl. mva.

 • Annonse i stillingskarusell på Europower.no
 • Promotering på Facebook

 

Lydannonse - PODCAST

Pris per episode

20.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Lydannonse med varighet opp til 25 sekunder i starten og slutten av en episode i podcastserien TEKNOLOGIOPTIMISTENE.no.

Videoannonse i strømmarkedet på 3 minutter

Pris per episode

20.000,-

NOK ekskl. mva.

 • Videoannonse på opp til 25 sekunder i starten og slutten av en sending i serien Strømmarkedet på 3 minutter. 
 • Pris inkluderer ikke produksjon av videoannonse.
 

3 min read

Hvordan holde på talentene?

Jeg får jevnlig spørsmål fra ledere, HR-medarbeidere, journalister og andre om hva man kan gjøre for å utvikle og holde...

2 min read

Analyse eller handling?

Det er et stort dilemma at det i kunnskapssamfunnet er overflod av nettopp kunnskap, som kan gjøre oss handlingslammet....

2 min read

5 råd fra erfarne til yngre ledere

Etter å ha jobbet tett på ledere og ledergrupper i mange år, er det interessant å legge merke til et mulig mønster i...

1 min read

Hva vil du jeg skal bidra med på dette møtet?

Flere undersøkelser viser at inntil halvparten av alle møter på jobben oppleves som lite effektive eller unødvendige....

2 min read

40 sommerjobber i Lundin Energy Norway

Er du student som skal bli ingeniør, geolog, økonom eller kanskje noe innen IT eller logistikk? Vi har opp mot 40...

4 min read

De kulturintelligente bedriftene vil overleve

Skrevet av: Tone S. Ringstad, Founder and CEO, CULTURE INTELLIGENCE

Vi er i en brutal dagen derpå, verden har vært...

14 min read

– Vi forventer stort behov for arbeidskraft innenfor dette fagfeltet

I en artikkelserie skal ENERGIAKADEMIET bli bedre kjent med studenter og nyutdannede som ønsker å delta på den store...

2 min read

Norge trenger flere fagarbeidere og ikke bare mastere

Det er et stort behov for fagarbeidere innen ISO-fagene, og vi har derfor tatt turen for å bli bedre kjent med elever...

Slik lager vi bensin